Пользовательское Соглашение

Ця Угода користувача (далі — Угода) регламентує відносини між адміністрацією сайту «Food.ua» (далі — Адміністрація) та фізичною особою (далі — Користувач) з розміщення відео, аудіо, фото матеріалів, текстових матеріалів, графічних зображень (далі — Матеріали) на web-сайті в мережі Інтернет за адресою http://www.food.ua/ (далі — Сайт). Користувачем визнається фізична особа, яка належним чином приєдналася до цієї Угоди користувача.

 • 1. Користувач надає Адміністрації Матеріали для розміщення на Сайті на умовах, що визначаються цією Угодою.
 • 2. Текст Угоди виводиться Користувачеві при реєстрації на Сайті. Угода набуває чинності після підтвердження Користувачем згоди з його умовами шляхом натискання Користувачем кнопки «Приймаю умови користувальницької угоди» при реєстрації. Адміністрація приймає до розміщення Матеріали тільки після приєднання Користувача до даної Угоди.
 • 3. Даний пункт описує умови розміщення Матеріалів на Сайті.
  • 3.1. Адміністрація розміщує Матеріали на Сайті в тому випадку, якщо вони відповідають умовам, зазначеним у цій Угоді.
  • 3.2. Адміністрація сайту надає Користувачеві можливість розміщувати свої Матеріали на Сайті на безкоштовній основі.
  • 3.3. Користувач розміщує свої Матеріали на Сайті, а також передає Адміністрації право надання широкого доступу до Матеріалів у межах цього ресурсу без виплати будь-якої винагороди. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація має право розміщувати на сторінках, що містять Матеріали Користувача, рекламні банери і оголошення, модифікувати Матеріали з метою розміщення реклами.
  • 3.4. Відповідальність за несанкціоноване копіювання та використання Матеріалів несуть особи та організації, які неправомірно використовували Матеріали, розміщені на даному ресурсі.
  • 3.5. До тих пір, поки не встановлено інше, всі особисті майнові та немайнові права на Матеріал належать тому, хто їх розмістив. Користувач попереджений про встановлену чинним законодавством України відповідальність за неправомірне використання та озміщення чужих творів. У випадку якщо буде встановлено, що особа, яка розмістила Матеріали, не є їх правовласником, ці Матеріали будуть вилучені з вільного доступу на першу вимогу законного правовласника протягом трьох днів з моменту отримання письмового повідомлення (вимоги) поштою (не електронною).
  • 3.6. При розміщенні Матеріалу Адміністрація вказує псевдонім (нікнейм) Користувача, зазначений Користувачем при реєстрації.
  • 3.7. Матеріали, які розміщуються на Сайті не повинні містити:
   • матеріалів, які є незаконними, шкідливими, загрозливими, такими, що ображають моральність, честь і гідність, права та інтереси третіх осіб, які охороняються законом, наклепницькими, пропагують ненависть і / або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, соціальною ознаками, порушувати авторські права, сприяти розпалюванню релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі, містити сцени насильства, або нелюдського поводження з тваринами, і т.д. встановлених законом України «Про моралі» та Конституцією України;
   • ущемлення прав меншин;
   • видачі себе за іншу людину або представника організації і / або співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників і власників Сайту, а також введення в оману щодо властивостей і характеристик будь-яких суб’єктів або об’єктів;
   • матеріалів, які Користувач не має права робити доступними за законом або згідно яким-небудь контрактним відносинам;
   • матеріалів, які порушують права на будь-який патент, торгову марку, комерційну таємницю, копірайт або інші права власності та / або авторські і суміжні з ним права третьої сторони;
   • забороняється: завантажувати, розміщувати або передавати іншим способом нав’язливу і не запрошену рекламу і кореспонденцію «спам», «листи щастя», запрошення до участі у фінансових пірамідах або нав’язувати послуги іншим способом;
   • Сайт забороняє мати більше одного акаунта (клону). У разі порушення угоди, акаунт буде забанений, без будь якого попередження;
   • не дозволеної спеціальним чином рекламної інформації, спаму, схем «пірамід», «листів щастя»;
   • матеріалів, які містять комп’ютерні коди, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп’ютерного або телекомунікаційного устаткування або програм, для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів, логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкціонованого доступу до ресурсів в Інтернет;
   • нарочного або випадкового порушення будь-яких діючих місцевих, державних або міжнародних законів;
   • збору і зберігання персональних даних інших користувачів;
   • неузгодженої передачі записів рекламного, комерційного або агітаційного характеру;
   • реклами наркотичних засобів;
   • записів у чиюсь адресу, що містять грубі і образливі вирази і пропозиції;
   • записів, що містять матеріали порнографічного характеру.
  • 33.8. Адміністрація має право відмовити Користувачеві в розміщенні Матеріалів, а також видалити Матеріали на свій розсуд, якщо їх зміст суперечить вимогам цієї Угоди. Крім того Адміністрація має право заблокувати Користувачеві доступ до Сайту. При цьому Адміністрація не зобов’язана повідомляти Користувача про причини таких дій.
  • 3.9. Адміністрація намагається забезпечувати безперебійну роботу Сайту, однак не несе відповідальності за повну або часткову втрату Матеріалів, що розміщуються Користувачем, а також за недостатню якість або швидкість надання послуги.
  • 3.10. Користувач погоджується з тим, що він несе повну відповідальність за Матеріали, що розміщуються ним на Сайті. Адміністрація не несе відповідальності за зміст Матеріалів і за відповідність їх вимогам законодавства, за порушення авторських прав, несанкціоноване використання знаків для товарів і послуг (торгових марок), найменувань фірм і їх логотипів, а також за можливі порушення прав третіх осіб у зв’язку з розміщенням Матеріалів на Сайті. У разі надходження претензій від третіх осіб, пов’язаних з розміщенням Матеріалів, Користувач самостійно і за свій рахунок врегулює вказані претензії.
 • 4. Угода є юридично зобов’язуючим договором між Користувачем і Адміністрацією і регламентує умови надання Користувачем Матеріалів для розміщення на Сайті.
 • 5. Адміністрація зобов’язується повідомити Користувача про претензії 3-х осіб на розміщені Користувачем Матеріали. Користувач зобов’язується надати Адміністрації права на публікацію Матеріалу, в іншому випадку Матеріал буде вилучено з вільного доступу.
 • 6. Всі можливі суперечки з приводу Угоди вирішуються відповідно до норм українського права.
 • 7. Користувач, який вважає, що його права й інтереси порушені через дії Адміністрації або третіх осіб у зв’язку з розміщенням на Сайті будь-якого Матеріалу, направляє претензію Адміністрації.
 • 8. Угода користувача може бути змінена Адміністрацією в односторонньому порядку. З моменту опублікування зміненого варіанта Угоди на Сайті, Користувач вважається поінформованим про змінені умови Угоди.